ישיבה מעלה גלבוע
כתב העת מעגלים ב
שנה תשנט
קטגוריות מעגלים ב, לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה), יהושע