ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ד
שנה תשסט
קטגוריות הכי אתמר ד, בעליו עמו - שמירה בבעלים, פרק שמיני בבא מציעא