כתב העת דברי עני
שנה תשעא
קטגוריות דברי עני, ברכה על תרופות אכילת איסור וטעימה