ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כא
שנה תשסג
קטגוריות בלכתך בדרך כא, פרק תשיעי כתובות, שעבוד ומכירת הלוואה ושטר חוב, הלוואה