ישיבה צהר
כתב העת צהר מא
שנה תשעז
קטגוריות צהר מא, כוהנים, אישות, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא