כתב העת ישא מדברתיך א
שנה תשעז
קטגוריות ישא מדברתיך א, מלאכת מחשבת, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה