ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טו
שנה תשנד
קטגוריות כתלנו טו, ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה, פרק שביעי שבת