ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 114
שנה תשמו
קטגוריות עלון שבות 114, כללי, מחילה הפקר יאוש וסילוק, כוחם של חכמים להתיר ולהפקיע - איסורים, קידושין וממונות