ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יב
שנה תשסו
קטגוריות מעלין בקודש יב, הגמרא ולימודה, תלמוד תורה, המקדש לדורותיו