ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 122
שנה תשמח
קטגוריות עלון שבות 122, פסולי עדות, פרק שלישי בבא בתרא