ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 124
שנה תשמט
קטגוריות עלון שבות 124, כללי, מנחות, מנחות פרק שלישי