ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 128
שנה תשן
קטגוריות עלון שבות 128, כריתות, הגמרא ולימודה