ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 128
שנה תשן
קטגוריות עלון שבות 128, נידה, כללי, טומאות הפורשות מן הגוף - בעל קרי, זב, נידה, זבה, יולדת וטבול יום