ישיבה רמת גן
כתב העת פרי עץ הגן ג
שנה תשסב
קטגוריות פרי עץ הגן ג, ר' צדוק ואיזביצה, מלכים, כוחם של חכמים להתיר ולהפקיע - איסורים, קידושין וממונות