ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כד
שנה תשנד
קטגוריות אורות עציון כד, הוצאה מרשות לרשות, פרק ראשון שבת