ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 173
שנה תשנא
קטגוריות עלון שבות 131, פרק ראשון כתובות, איסור והיתר, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד.