ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 133
שנה תשנא
קטגוריות עלון שבות 133, ספק ברכות להקל וברכה לבטלה, פרק שישי ברכות, כללי