ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 138
שנה תשנג
קטגוריות עלון שבות 138, התורה ולימודה, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש, מחשבת הראשונים