ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 139
שנה תשנג
קטגוריות עלון שבות 139, שמות, המקדש לדורותיו, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו