ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 140-141
שנה תשנד
קטגוריות עלון שבות 140-141, לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה), תולדות - ויצא - וישלח (כה-לו)