ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת ג
שנה תשמד
קטגוריות שעלי דעת ג, פרק שני בבא בתרא, בבא בתרא