ישיבה איגוד ישיבות ההסדר
כתב העת אסיף ד
שנה תשעז
קטגוריות כתובות, פרק ראשון כתובות, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא