ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון טז
שנה תשמט
קטגוריות אור עציון טז, עבודת הקרבנות והמקדש