ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 152
שנה תשנט
קטגוריות עלון שבות 152, הקנאת גניבה וכפל לשומר, גניבה וגזילה, פרק שלישי בבא מציעא