ישיבה האוניברסיטה העברית
כתב העת תזה
שנה תשסב
קטגוריות משפט עברי ותלמוד, התחייבות קניין דברים ואודיתא, קניין באונס, פרק רביעי בבא מציעא