כתב העת פשטות המתחדשים ה
שנה תשעט
קטגוריות פשטות המתחדשים ה, שמות, מדרשי הלכה, מידות הדרש