ישיבה ירוחם
כתב העת הכרעות ובירורים
שנה תשעט
קטגוריות חזקה, חזקה, רוב - באיסור, בממון ובנפשות, פרק ראשון חולין