ישיבה הר עציןו
כתב העת עלון שבות 160
שנה תשסב
קטגוריות עלון שבות 160, דעת רצון ומעשה בקניין, פרק שלישי בבא בתרא, קניין באונס