ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות
שנה תשסב
קטגוריות עלון שבות 160, פרק שמיני בבא בתרא, מדרשי הלכה, נחלות, ירושה