ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 161
שנה תשסב
קטגוריות עלון שבות 161, תרי עשר, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש, תשובה