ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 164
שנה תשסה
קטגוריות עלון שבות 163, פרק ראשון בבא מציעא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, כללי