ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 163
שנה תשסד
קטגוריות עלון שבות 163, כלים, ויקרא, פרקים רביעי - שביעי בבא בתרא