ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות
שנה תשסד
קטגוריות עלון שבות 163, פרק ראשון מכות, עדים זוממים