ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 164
שנה תשסה
קטגוריות עלון שבות 164, בראשית - נח (א-יא), מידות מוסר נפש ועבודה, תפילה