ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 167
שנה תשסז
קטגוריות עלון שבות 167, פרק שישי גיטין, גיטין