ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 167
שנה תשסז
קטגוריות עלון שבות 167, כללי, הפלאה - שבועות, נדרים ונזירות, מחשבת ההלכה