ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 167
שנה תשסז
קטגוריות עלון שבות 167, לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה), וישב - מקץ - ויגש - ויחי (לז-נ)