ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 168
שנה תשסח
קטגוריות עלון שבות 168, פרק שביעי שבת, כללי, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה