ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון ל
שנה תשנט
קטגוריות אורות עציון ל, שומר חינם ושכר, פרק שלישי בבא מציעא