ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כו
שנה תשעג
קטגוריות מעלין בקודש כו, תשעג, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו, טהרת מקדש וקדשיו, טומאות הפורשות מן הגוף - בעל קרי, זב, נידה, זבה, יולדת וטבול יום