כתב העת חבל נחלתו ב
שנה תשסב
קטגוריות חבל נחלתו ב, כללי, כללי, פרק שמיני בבא בתרא