ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כו
שנה תשסח
קטגוריות בלכתך בדרך כו, וישב - מקץ - ויגש - ויחי (לז-נ)