ישיבה יד ברודמן רחובות
כתב העת אבני משפט יט
שנה תשעו
קטגוריות אבני משפט 19, פרק שלישי קידושין, עדות בקידושין, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא