ישיבה ירוחם
כתב העת קונטרסי לימוד מלוכה ושלטון
שנה תשעח
קטגוריות המלך והמשפט, פרק שני סנהדרין, מלוכה ושלטון, כללי