כתב העת חבל נחלתו ו
שנה תשסז
קטגוריות חבל נחלתו ו, גרמא וגרמי, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה