ישיבה אוניברסיטת בר אילן
כתב העת דוקטורט
שנה תשע
קטגוריות משפט עברי ותלמוד, פרק ראשון סוכה, פרק שני סוכה, פרק שלישי סוכה