ישיבה ירוחם
כתב העת קונטרסי לימוד - ספק בירור והכרעה - דפי לימוד
שנה תשעה
קטגוריות עד אחד, עד אחד באיסורים, בממונות ובדבר שבערווה, פרק חמישי גיטין, פרק עשירי יבמות