כתב העת שבות יהודה וישראל
שנה תשסז
קטגוריות שבות יהודה וישראל, מצוות יישוב הארץ, דילמות וקונפליקטים