כתב העת חבל נחלתו ו
שנה תשסז
קטגוריות חבל נחלתו ו, אישות, פרק שמיני יבמות