כתב העת חבל נחלתו ו
שנה תשסז
קטגוריות חבל נחלתו ו, פועלים, רבנות, תלמוד תורה